Psychoterapia indywidualna

Praca pacjenta z terapeutą w bezpośrednim kontakcie

Psychoterapia grupowa

Praca z w grupie osób z podobnymi trudnościami

Wsparcie dla rodzin

Pomoc dla bliskich osób współuzależnionego

Azamed świadczy pomoc w zatruciach alkoholowych oraz narkotykowych. Pomagamy w sytuacjach najtrudniejszych dla pacjenta i jego bliskich, aby pacjent mógł wrócić do codziennej kondycji i pokonać dolegliwości związane ze skutkami silnego uzależnienia. Pomagamy również pokonać nałóg poprzez leczenie farmakologiczne metodami “stałymi”, jak działanie wielomiesięczne esperalu, czy leczenie przewlekłe – Adepend, Selincro, Sampral czy inne leki wspomagające abstynencję.

Wiemy jednak, że walka z uzależnieniem jest trudna i odbywa się na poziomie psychicznym, nie tylko poprzez walkę ze skutkami nałogu. W trosce o dalszą drogę pacjenta udzielamy specjalistycznej porady psychoterapeutycznej, wskazujemy możliwe rozwiązania, polecanych terapeutów i kliniki, które pomogą zwalczyć nałóg.

Terapia uzależnień

Detoksykacja organizmu umożliwia pozbycie się fizjologicznej potrzeby przyjmowania alkoholu lub narkotyków, jednak uzależnienie od tych substancji obejmuje nie tylko ciało, ale wywiera silny wpływ również na psychiczne, społeczne i duchowe życie człowieka. Z tego względu psychologiczna terapia indywidualna i grupowa stanowi podstawowy element pracy z pacjentem. Nasi lekarze wskażą odpowiednią formę i miejsce, gdzie można kontynuować leczenie.

Psychoterapi uzależnień

Co daje psychoterapia?

Podczas psychoterapii pacjent może dokonać wielu zmian niezbędnych do utrzymania trzeźwości. Powinny one dotyczyć zachowań, postaw, przyzwyczajeń, przekonań jak również relacji międzyludzkich, sposobów reagowania, przeżywania i myślenia. Ważne też, żeby uzmysłowić sobie, iż możliwe jest życie bez używek. W przebiegu terapii uzależniony zdobywa wiedzę na temat nałogu, jego objawów, przebiegu, konsekwencji i wpływu na wszystkie sfery życia. Psychoterapia uzależnień ma na celu również wzmocnienie motywacji do abstynencji i przyjęcie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie.

Decyzja o podjęciu terapii uzależnień jest zawsze bardzo trudna, jednak stanowi kluczowy moment w życiu uzależnionego człowieka i jego rodziny

Psychoterapia indywidualna

Podczas terapii indywidualnej pacjent i terapeuta mają ze sobą bezpośredni kontakt. Spotkania, zwane sesjami terapeutycznymi, odbywają się regularnie, zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut. W zależności od celów psychoterapii i indywidualnych ustaleń, sesje mogą odbywać się dwa razy w ciągu tygodnia.

Praca terapeutyczna jest poprzedzona rozmową o trudnościach pacjenta oraz ustaleniem konkretnych celów, na których terapeuta wraz z pacjentem będą skupiać się podczas kolejnych sesji. W trakcie tych spotkań, terapeuta jest osobą, która pomaga pacjentowi w przyglądaniu się sobie, poznawaniu siebie, analizowaniu swojego funkcjonowania w różnych obszarach życia, w zrozumieniu przyczyn uzależnienia i wypracowaniu nowych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Po zakończeniu psychoterapii planowana jest zazwyczaj określona ilość sesji w większych odstępach czasowych, co ma na celu podtrzymanie efektów leczenia.

Terapia indywidualna

Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa jest bardzo popularną, a zarazem efektywną formą terapii dla osób, które chcą poradzić sobie z uzależnieniem. Oprócz wsparcia profesjonalnego terapeuty uzależnień, pacjent otrzymuje to wsparcie również od innych uczestników terapii, którzy przeżywają podobne trudności i walczą ze swoim nałogiem. Osoba, która uczestniczy w psychoterapii grupowej ma możliwość zobaczyć obraz uzależnienia w życiu innych pacjentów, może uzyskać wsparcie, zrozumienie od ludzi posiadających podobne problemy i doświadczenia, a także może przyjrzeć się dokładniej swojemu funkcjonowaniu w kontaktach z innymi ludźmi. Funkcjonowanie w grupie terapeutycznej jest w dużym stupniu przeniesieniem tego, jak człowiek zachowuje się każdego dnia w środowisku rodzinnym i zawodowym. Doświadczanie siebie w grupie pozwoli na trafną diagnozę trudności oraz określenie celu terapii dla każdego uczestnika.

Profesjonalizm
Doświadczenie

Nasi specjaliści mają ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z osobami, które mają problem z alkoholem lub narkotykami. Stworzyli autorskie programy wspomagające wyjście z nałogu i odnalezienie satysfakcjonującej drogi życiowej. Terapeuci poddają swoją pracę regularnej superwizji. Zachowują również pełną dyskrecję, rozmowy w czasie sesji objęte są zasadą poufności.

Wsparcie osób współuzależnionych

Wsparcie dla rodzin

Życie z osobą uzależnioną oznacza dla jego bliskich zaniedbywanie własnych potrzeb, nadmierną liczbę obowiązków, doświadczanie wielu trudności, cierpienia, problemów emocjonalnych, finansowych. W codziennym życiu członków takiej rodziny pojawiają się takie uczucia, jak wstyd, bezradność, niepewność, poczucie winy, lęk i strach. Uzależnienie to problem całej rodziny, która tak jak sam uzależniony, potrzebuje profesjonalnego wsparcia i pomocy.

Współuzależnienie

Współuzależnienie określa emocje i zachowania, które można zaobserwować u żon, mężów, dzieci i innych bliskich człowieka nadmiernie pijącego lub uzależnionego od środków psychoaktywnych. Osoby współuzależnione odczuwają chroniczny stres z powodu problemu alkoholowego w rodzinie. Ten stres razem z niepewnością i poczuciem chaosu powoduje, że działania podejmowane w celu radzenia sobie z trudnościami są nieefektywne lub niemożliwe do podjęcia. Taki stan prowadzi do poczucia bezradności, wszelkie działania są zależne od nastrojów i zachowania uzależnionego, dodatkowo słuchanie “dobrych rad” i pouczeń ze strony otoczenia prowadzi do odsunięcia się w cień i marginalizacji społecznej.

Objawy współuzależnienia

Podstawowe objawy współuzależnienia

  • obsesyjne opiekowanie się – bliscy uczą się ciągłej opieki nad uzależnionym, traktowania go jak dziecko
  • obsesyjna kontrola innych ludzi – żony, mężowie oraz dzieci alkoholików i narkomanów budują swoje poczucie bezpieczeństwa na ciągłym kontrolowaniu siebie oraz innych ludzi
  • niezadowolenie z siebie – osoby współuzależnione często mają niskie poczucie własnej wartości
  • wysokie poczucie winy – uzależniony przerzuca winę z siebie na swoich bliskich, obarcza ich winą za swój nałóg
  • silna zależność wzajemna – rodzina uzależnionego wzajemnie uzależnia swoich członków zacieśniając więzi wewnątrzrodzinne i tym samym odcinając się od innych
  • zaniedbywanie siebie – najważniejsze stają sie potrzeby osoby z problemem alkoholowym lub nadużywającej narkotyków, potrzeby własne schodzą na dalszy plan
  • tolerancja na nieprawidłowe relacje z ludźmi – więź z alkoholikiem lub narkomanem sprawia, że członkom jego rodziny ciężko jest ocenić, co jest nieprawidłowe w kontaktach z innymi ludźmi
Nie czekaj aż będzie za późno Zadzwoń teraz Zadzwoń: 503 126 416