Dzwonisz

Powiedz gdzie jesteś i co się dzieje

Przyjeżdża lekarz

Ten, którego zlokalizujemy najbliżej Ciebie

Pomagamy

Skutecznie i profesjonalnie

Zapaść po narkotykach to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Najczęściej związana jest z przedawkowaniem substancji psychoaktywnych i zatruciem organizmu. Kluczowe znaczenie w przypadkach wystąpienia zapaści narkotykowej ma czas. W tym przypadku wezwanie karetki pogotowia jest naszym obowiązkiem.

Poza tym, jeśli mamy do czynienia z osobą nieprzytomną, która oddycha, należy umieścić ją w pozycji bocznej ustalonej. Jeśli zapaść wiąże się z ustaniem czynności oddechowych, należy sprawdzić drożność dróg oddechowych oraz rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową i przeprowadzać ją aż do powrotu oddechu lub przyjazdu służb medycznych. Zapaści mogą towarzyszyć również drgawki. W takiej sytuacji należy zadbać o to, by poszkodowany nie uderzał głową w twardą powierzchnię.

Jak rozpoznać zapaść narkotykową?

Zapaść narkotykowa może mieć różne objawy oraz przebieg. Wiele zależy od tego, jaka substancja wywołała zatrucie. Niemniej jednak, wśród najczęściej występujących objawów możemy wymienić: przyspieszone bicie serca, podwyższoną lub obniżoną temperaturę ciała, utratę przytomności, drgawki, a nawet utratę wydolności oddechowej.

Utratę przytomności często poprzedza atak paniki, wymioty oraz hipowentylacja (czyli zbyt szybkie, głębokie oddechy). Warto podjąć w takim przypadku próbę uspokojenia poszkodowanej osoby i bezzwłocznie wezwać pomoc. W przypadku podejrzenia zapaści warto spróbować dowiedzieć się, jakie narkotyki oraz w jakiej ilości przyjęła osoba poszkodowana. Będzie to bowiem bardzo przydatna dla służb informacja, dzięki której mogą one działać skuteczniej.