Psychiczne skutki picia alkoholu

Zadzwoń teraz Zadzwoń: 503 126 416

Dzwonisz

Powiedz gdzie jesteś i co się dzieje

Przejżdża lekarz

Ten, którego zlokalizujemy najbliżej Ciebie

Pomagamy

Skutecznie i profesjonalnie

Wśród skutków picia alkoholu, oprócz ewidentnego wyniszczania organizmu, ujawnia się wiele efektów psychicznych. Mózg człowieka, wystawiony na długotrwałe działanie toksycznego etanolu przestaje prawidłowo funkcjonować, zaczyna mylić rzeczywistość ze światem wyimaginowanym, co doprowadzać może do tragicznych w konsekwencji skutków.

U przewlekle pijących pojawiają się psychozy alkoholowe, otępienie i zespół amnestyczny. Częstym zjawiskiem jest również paranoja alkoholowa, nerwica czy demencja o podłożu alkoholowym. Nieco rzadziej spotyka się zespół Wernickiego lub Korsakowa. Psychika alkoholika jest na tyle wyniszczona, że nierzadko dochodzi również do psychozy.

Zaburzenia psychopatyczne

W efekcie długotrwałego szkodliwego używania alkoholu bardzo częstą przypadłością jest majaczenie alkoholowe. Tuż za nią plasuje się powszechna, lecz bardzo niebezpieczna halucynoza alkoholowa. Występuje ona u ok. 2% alkoholików, ma charakter przewlekły. Pojawiać się i utrzymywać może zarówno w okresach picia, jak i abstynencji.

Objawia się ona głównie obecnością omamów słuchowych – chory słyszy głosy, zwykle osób znajomych i bliskich, namawiające go do podejmowania różnych działań. Przekaz głosów jest zwykle nieprzyjemny, wywołuje lęk i dyskomfort, często panikę. Dość często pojawiają się głosy namawiające do samobójstwa lub zagrażania innym osobom.

zaburzenia psychiczne alkoholika

Paranoja alkoholowa i zespół amnestyczny

Paranoja alkoholowa, w kręgach medycznych nazywana zespołem Otella, jest zaburzeniem powikłanym. Dochodzi do niej w efekcie obecności urojeń, zarówno wzrokowych jak i słuchowych. Jej fundamentem jest przekonanie o niewierności małżeńskiej drugiej osoby, doprowadzające do zachowań krytycznych. Występuje głównie u mężczyzn.

Zespół amestyczny (zespół Korsakowa, encefalopatia Wernickiego) to zespoły chorobowe, będące następstwem długotrwałego picia, niedożywienia i utraty substancji odżywczych w organizmie. Wyniszczenie doprowadza do upośledzenia pamięci świeżej, niemożności zapamiętywania, przy zachowaniu pamięci wydarzeń dawnych. Dziury w pamięci chorzy wypełniają konfabulacjami, nie zdają sobie sprawy z ich istnienia.

Zespoły otępienne, zaburzenia osobowości i zachowania

Przy długotrwałym używaniu substancji alkoholowych dochodzi do wyniszczenia układu nerwowego – począwszy od mózgu, przez rdzeń kręgowy po nerwy obwodowe. W efekcie dochodzi do zmian zachowania i funkcjonowania. Dochodzi do zaniku kory mózgowej, odpowiedzialnej za funkcje emocjonalne oraz intelektualne, przez co zostają one silnie zubożone i zachwiane.

Uszkodzenia płatów czołowych doprowadzają do nadmiernej impulsywności, utraty poczucia kontroli i rozhamowania emocjonalnego, Dochodzi do zdziecinnienia i zachowań infantylnych. Powoli wkradają się zespoły otępienne, charakteryzujące się ograniczeniem funkcji poznawczych – myślenia, planowania czy logicznego rozumowania.

Depresja

Alkoholik z depresją

Depresja towarzyszy blisko 2/3 osób chorujących na alkoholizm. Pojedyncze epizody zachowań depresyjnych pojawiają się w trakcie picia, jednak gro objawów związane jest z okresami trzeźwości. Po usunięciu bądź obniżeniu się ilości alkoholu w organizmie dochodzi do silnego obniżenia nastroju – poczucia przygnębienia, smutku i apatii.

Chory ma poczucie bycia całkowicie bezwartościowym, odcina się od kontaktów społecznych, często nawiedzają go myśli samobójcze, czasami również zachowania na tle samobójczym. Wielokrotnie poszukuje ratunku na złe samopoczucie w alkoholu, starając się odsunąć od siebie nieprzyjemne objawy. Tym samym wraca do ciągu picia.

Co zrobić w razie pojawienia się objawów?

Pojawienie się objawów psychotycznych lub ewidentnych zaburzeń funkcjonowania powinny skłonić chorego – lub częściej jego rodzinę, która te objawy zauważy – do konsultacji z lekarzem psychiatrą. Po wnikliwym zbadaniu sytuacji wskaże on najlepszy sposób leczenia i pomocy osobie chorej, poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją.

Większość objawów psychicznych towarzyszących piciu alkoholu jest niebezpiecznych, stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia, a czasami też życia chorego. Wymagają więc koniecznego wsparcia osób trzecich, pomocy oraz kontroli nad alkoholikiem, który tymczasowo nie jest w stanie zapanować nad sobą i własnym życiem.

Czy można się całkowicie wyleczyć?

Pytanie o wyleczenie spędza sen z powiek, najczęściej osobom bliskim alkoholików. Wiele zależy od czasu trwania picia, stopnia zaawansowania zmian w mózgu i degeneracji organizmu. Przy odpowiednio wcześnie zastosowanym odwyku i leczeniu da się wrócić do pełnej sprawności, warto więc działać jak najszybciej.