Jak żyć z alkoholikiem?

Zadzwoń teraz Zadzwoń: 503 126 416

Dzwonisz

Powiedz gdzie jesteś i co się dzieje

Przyjeżdża lekarz

Ten, którego zlokalizujemy najbliżej Ciebie

Pomagamy

Skutecznie i profesjonalnie

Alkoholizm to choroba, która wpływa nie tylko na osobę nadużywającą alkoholu, ale również na wszystkich członków rodziny. Powoduje rozpad więzi emocjonalnych, bywa przyczyną agresji, sprawia, że rodzina nie czuje się bezpiecznie. Życie często zaczyna kręcić się wobec osoby uzależnionej, której chcemy pomóc. Często nie robimy tego jednak w odpowiedni sposób.

Ukrywanie problemu, racjonalizowanie go czy też usprawiedliwianie osoby pijącej nie sprawi, że zauważy ona swój problem. Wprost przeciwnie – może to nasilać nałóg. Dlatego też pamiętajmy, że skuteczne leczenie musi objąć wszystkich domowników, również dzieci, które w dorosłym życiu mogą mieć wiele problemów emocjonalnych spowodowanych właśnie alkoholizmem w rodzinie.

Alkoholik w rodzinie wódka

Wsparcie i leczenie

Nie oznacza to jednak, że rodzina powinna odtrącić alkoholika. Skuteczne leczenie jest możliwe, choć wymaga pracy ze specjalistami z zakresu medycyny i psychologii oraz chęci zmian u osoby uzależnionej. Dlatego też warto postawić wyraźne granice i przedstawić alkoholikowi możliwości leczenia oraz ukazać, jak wielkie spustoszenie w jego ciele, życiu i relacjach uczyniło uzależnienie.

Często należy zacząć od detoksykacji alkoholowej, czyli pomocy od strony fizycznej. Po oczyszczeniu organizmu chory powinien rozpocząć terapię indywidualną lub grupową. W tym czasie również rodzina powinna wziąć udział w terapii dla osób współuzależnionych. Dzięki temu zrozumie na czym polega mądre wsparcie oraz dowie się jakich zachowań unikać, by problem się nie pogłębiał.

Przydatne informacje

Jeśli alkoholizm jest problemem twoim lub osoby z twojego bliskiego otoczenia, musisz wiedzieć, że nie jesteś pozostawiony samemu sobie. Osoby uzależnione mogą z własnej woli zgłosić się na leczenie w ośrodkach zamkniętych lub pobytu dziennego. Mogą również korzystać z różnego rodzaju wsparcia – np. środków farmakologicznych będących „strażnikami” osoby uzależnionej (np. esperalu).

Jeśli w rodzinie alkoholika pojawia się przemoc, cierpią dzieci, a ich bezpieczeństwo jest zagrożone – musisz działać. Pomocy udzielić może policja, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz poradnie leczenia uzależnień. Wszędzie tam otrzymasz informację o tym gdzie szukać wsparcia oraz w jaki sposób się bronić. Warto pamiętać również o Niebieskiej Linii oraz innych telefonach zaufania. Pracujący w tych instytucjach specjaliści są w stanie podpowiedzieć najlepsze rozwiązanie w kryzysowej sytuacji.

Warto również pamiętać o tym, że alkoholik, który zagraża bezpieczeństwu swojej rodziny, a mimo to nie chce podjąć próby walki z uzależnieniem, może zostać skierowany przez sąd na przymusowe leczenie. Możemy zrobić to udając się do gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, która może wystąpić do sądu z wnioskiem o leczenie osoby uzależnionej, a także zlecić jej przebadanie przez biegłego.