Jak pomóc osobie dotkniętej padaczką alkoholową?

Zadzwoń teraz Zadzwoń: 503 126 416

Dzwonisz

Powiedz gdzie jesteś i co się dzieje

Przyjeżdża lekarz

Ten, którego zlokalizujemy najbliżej Ciebie

Pomagamy

Skutecznie i profesjonalnie

Kieliszki z alkoholem

Padaczka alkoholowa jest jednym z pierwszych objawów zespołu abstynencyjnego u osób uzależnionych. Nagły spadek ilości alkoholu i jego metabolitów jest dla organizmu alkoholika potężnym szokiem. Osoby uzależnione mają też zazwyczaj znacznie zaburzoną gospodarkę elektrolitami (szczególnie jony wapnia i magnezu), a także problemy z neuroprzekaźnikami w mózgu oraz spore zmiany w jego strukturze.

Warto wiedzieć, że padaczka pojawiająca się po nagłym odstawieniu alkoholu nie jest tym samym, co zwykła choroba o tej samej nazwie. Tu przyczyną nie są problemy z biochemią mózgu, a jedynie nagły brak alkoholu, od którego organizm chorego zwyczajnie się uzależnił. Takie objawy mogą wystąpić w ciągu od 48 do 72 godzin od zaprzestania picia, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, gdy pojawiają się znacznie później.

Należy zabezpieczyć chorego przed potłuczeniem się

Jak rozpoznać atak padaczki? Zazwyczaj łączy się on z typowymi objawami zespołu odstawiennego. Pojawia się drżenie kończyn, a także znaczna irytacja, ogromny lęk, a przy okazji także nadpobudliwość. Dodatkowo, u osoby dotkniętej padaczką alkoholową wystąpić może znaczne napięcie mięśni twarzy, a także rozszerzenie źrenic.

Jeżeli stwierdzimy atak padaczki alkoholowej, należy chorego przede wszystkim zabezpieczyć przed upadkiem. Obok wyżej opisanych objawów może bowiem dojść także do nagłej utraty świadomości, co bardzo często kończy się bolesnym upadkiem o ziemię i złamaniem kończyn. Warto również udrożnić jamę ustną, aby chory nie udusił się.

W przypadku ostrego ataku należy skorzystać z pomocy lekarskiej

Abstynencyjne napady drgawek mogą być niebezpieczne nie tylko dla zdrowia (uszkodzenie kończyn), ale także życia. Jeżeli obserwujemy atak padaczki od samego początku, warto zmierzyć (choćby orientacyjnie) czas jego trwania. Gdy atak się skończy, należy natychmiast skontaktować się z placówką prowadzącą leczenie alkoholizmu.