Odtrucia narkotykowe w Warszawie

Zadzwoń teraz Zadzwoń: 503 126 416

Detoksykacja

Odtrucie organizmu i usunięcie fizjologicznej potrzeby brania

Diagnoza

Trafna ocena stanu pacjenta i planowanie leczenia (blokery)

Terapia

Psychoterapia, wsparcie, pomoc psychologiczna, terapia rodzin

Detoks narkotykowy

Odtrucia narkotykowe to często jedyny sposób na przywrócenie pacjenta do stanu trzeźwości, bez ryzyka utraty zdrowia, a nawet życia. Dzięki odtruciu pomagamy pacjentom w złagodzeniu skutków odstawienia narkotyków. Dzięki temu mogą oni rozpocząć dalsze etapy odwyku lub poddać się hospitalizacji, jeśli tego wymaga ich stan.

Nasi lekarze to zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy szybko są w stanie reagować na zatrucie narkotykowe pacjenta w każdym jego stadium. Działają w przypadkach przedawkowania, jak i narkotykowym zespole abstynencyjnym, czyli stanie po odstawieniu narkotyku, bardzo trudnym dla pacjenta.

Osoba zatruta narkotykami

Nasi lekarze mają doświadczenie w detoksie narkotykowym

Detoks narkotykowy jest wyjątkowo trudnym etapem, zarówno dla pacjenta, jak i jego bliskich. Nasi lekarze działają szybko i sprawnie, nawet w najtrudniejszych przypadkach, np. po przedawkowaniu czy odstawieniu heroiny. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje trafną diagnostykę i udzielenie właściwej pomocy.

Nasi lekarze posiadają także uprawnienia do wystawiania recept, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz zwolnień lekarskich. Pacjent otrzymuje zatem kompleksową pomoc oraz możliwość rekonwalescencji po przeprowadzonym leczeniu, jeśli tego wymaga jego stan zdrowia.

Pomagamy w zespole abstynencyjnym wywołanym odstawieniem środków odurzających

Środki odurzające wywołują nie tylko stopniowe uzależnienie fizyczne i psychiczne, ale także trwałe szkody w organizmie. Odstawienie ich może być niezwykle trudne dla pacjenta, a zespół abstynencyjny może powodować poważne fizyczne i psychiczne dolegliwości. Nasi lekarze pomagają w przejściu tych najtrudniejszych momentów.

Pomagamy w zespole abstynencyjnym wywołanym odstawieniem środków odurzających, możliwie minimalizując jego negatywne skutki dla organizmu. Przede wszystkim pomagamy w uzupełnieniu niezbędnych substancji odżywczych, aby pacjent szybko osiągnął możliwie najlepszą formę fizyczną.

 

Osoba z narkotykowym zespołem abstynencyjnym

Badamy pacjentów pod kątem chorób rozwijających się z powodu zażywania narkotyków

Pacjenci poddawani są szybkiej diagnostyce, podczas której lekarz decyduje o możliwości pozostania w domu lub konieczności hospitalizacji pacjenta. Nierzadko taka diagnostyka pozwala uratować życie osoby uzależnionej, szczególnie w przypadkach przedawkowania wyjątkowo groźnych narkotyków, np. heroiny.

Badamy pacjentów pod kątem chorób rozwijających się z powodu zażywania narkotyków. Dzięki temu pacjent otrzymuje informację na temat swojego stanu zdrowia, zagrożeń spowodowanych dotychczasowym nałogiem oraz ewentualnych negatywnych skutków w przyszłości, jeśli nie podejmie leczenia.

Dojeżdżamy do pacjentów na terenie Warszawy i okolic

Nasi lekarze to mobilny zespół, który szybko reaguje na wezwanie i konieczność pomocy pacjentom na terenie Warszawy i okolic. Po przeprowadzonym detoksie narkotykowym oferujemy również wskazówki i poradę lekarską co do rozpoczęcia terapii odwykowej. Dzięki temu pacjent ma szansę na rozpoczęcie nowego życia bez nałogu.

Osoba po detoksie narkotykowym

Detoks to pierwszy etap kompleksowego leczenia

W procesie leczenia uzależnienia pierwszym krokiem jest usunięcie fizjologicznej potrzeby brania narkotyku, który został wkomponowany w metabolizm organizmu. Fizyczna zależność ujawnia się w odczuwalnym somatycznie przymusie brania, określanym jako zespół abstynencyjny, któremu towarzyszą przykre, a czasem bardzo groźne dla zdrowia skutki odstawienia substancji. Toksyny pochodzące z narkotyków muszą być usuwane z organizmu powoli, dlatego skuteczny detoks nie może trwać jeden czy dwa dni. Szybkie odtrucie nie tylko nie przyniesie oczekiwanych efektów, ale może okazać się niebezpieczne dla zdrowia pacjenta.

Zespół abstynencyjny wywołany heroiną

Przedawkowanie narkotyków

Związki zawarte w opiatach trafiają do krwioobiegu, a organizm przyzwyczaja się do nich. Gdy ich zabraknie, następuje zmiana w procesach metabolicznych a to powoduje szereg nieprzyjemnych objawów fizycznych i psychicznych określanych mianem zespołu abstynencyjnego.
Objawy, które występują najczęściej:

 • pragnienie (głód narkotyku)
 • bóle i skurcze mięśniowe
 • bóle stawowe i kostne
 • bóle brzucha i skurcze żołądka
 • rozszerzenie źrenic i światłowstręt
 • łzawienie, wysięk z nosa, ziewanie i piloerekcja (tzw. gęsia skórka)
 • pocenie się oraz naprzemienne odczuwanie gorąca i zimna
 • nudności lub wymioty, biegunki
 • zaburzenia w rytmie snu
 • rozdrażnienie, nerwowość
 • jadłowstręt
3-10 dni

trwa proces odtruwania

po 8-12 h

pierwsze objawy odstawienia

3-4 dzień

nasilenie objawów

Najczęściej po kilku lub kilkunastu dniach abstynencji następuje odtrucie organizmu oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania bez substancji psychoaktywnej. W celu złagodzenia objawów głodu po odstawieniu narkotyków podawane są odpowiednie środki farmakologiczne. Ten etap detoksykacji przebiega pod nadzorem naszych lekarzy, którzy są specjalistami w leczeniu uzależnień.

Postępowanie w leczeniu zespołu abstynencyjnego wywołanego heroiną zależy od nasilenia objawów. Odwodnienie wymaga dożylnego podawania płynów, a domięśniowo podaje się witaminy. W celu złagodzenia objawów zespołu odstawienia, a także z uwagi na duży niepokój i bezsenność konieczne jest podawanie środków uspokajających. Po oczyszczeniu pacjenta z resztek heroiny nakłaniamy go do bezwzględnej konieczności przyjmowania blokerów (naltrexonu). Receptę pozwalającą zdobyć blokery wystawia odtruwający lekarz.

Jeśli pacjent zakończy terapię na tej fazie leczenia, to istnieje bardzo duże ryzyko, że powróci do nałogu, ponieważ nie będzie w stanie poradzić sobie z głębokim i trudniejszym do pokonania uzależnieniem psychicznym.

Odtrucie narkotykowe

Kokaina
Amfetamina

Należy pamiętać, że jedynie substancje zaliczane do opiatów (m.in. heroina) prowadzą do uzależnienia psychofizycznego. Pozostałe narkotyki uzależniają psychicznie, przez co człowiek w sytuacji braku środka odurzającego doświadcza nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, a to wzmaga odczucie wewnętrznego napięcia, które chce rozładować za pomocą narkotyku.

W przypadku leczenia zespołu abstynencyjnego od kokainy i amfetaminy należy brać pod uwagę możliwość zaburzeń depresyjnych. Detoksykacja organizmu może być wtedy wspomagana lekami przeciwdepresyjnymi. Inne objawy, które mogą się pojawić w przypadku odstawienia środków stymulujących to: nadmierna senność, koszmary nocne, zmęczenie, spowolnienie psychoruchowe.

Leczenie narkomanii

Zażywanie narkotyków najczęściej łączy się z jakimś wcześniejszym problemem lub niedojrzałością. Możliwe, że narkotyk pozwalał na wyzwolenie się z pewnych kompleksów albo na zapomnienie o przeżywanych trudnościach. Mógł być też efektem poszukiwania towarzystwa, akceptacji czy braku asertywności. Terapia w pewnym sensie pomaga zlikwidować pragnienie brania narkotyku, jednak dawne problemy pozostają, zatem istnieje znaczne prawdopodobieństwo powrotu do poprzednich sposobów radzenia sobie z trudnościami. Po zakończonej terapii bardzo ważne jest dbanie o rozwój emocjonalny i społeczny.

Psychoterapia

Detoks niweluje tylko skutki uzależnienia fizycznego, natomiast psychoterapia jest niezbędna w celu poradzenia sobie ze skutkami psychicznego i społecznego uzależnienia. Działania terapeutyczne opierają się na rzetelnej diagnozie, biorą pod uwagę nie tylko rodzaj środków psychoaktywnych, ale również częstotliwość i wielkość dawek, czas trwania uzależnienia, wiek pacjenta, obecny stan zdrowia. Celem psychoterapii jest nie tylko motywowanie uzależnionego do podjęcia życia bez narkotyku, ale przede wszystkim stymulowanie rozwoju pacjenta w kierunku uwolnienia się od substancji toksycznych. Pacjent w ten sposób nabywa umiejętności radzenia sobie z problemami leżącymi u podłoża uzależnienia.

Dowiedz się więcej
Nie czekaj aż będzie za późno Zadzwoń teraz Zadzwoń: 503 126 416