Przyczyny popadania w alkoholizm

Zadzwoń teraz Zadzwoń: 503 126 416

Dzwonisz

Powiedz gdzie jesteś i co się dzieje

Przyjeżdża lekarz

Ten, którego zlokalizujemy najbliżej Ciebie

Pomagamy

Skutecznie i profesjonalnie

Alkohol to jedna z najbardziej popularnych używek. Przez wieki stał on się nierozłącznym towarzyszem przeróżnych okazji, gdyż tych do wypicia jest co niemiara. Urodziny, imieniny, wesele, chrzciny, święta, porażki i sukcesy, wyjście ze znajomymi… Dla wielu jednak niewinne spotkania przy alkoholu mogą skończyć się tragicznie. Umiar to oczywiście najlepsza strategia, jednakże wiele czynników psychologicznych, społecznych, a nawet biologicznych może powodować powolne popadanie w chorobę alkoholową, z której wyjście jest niezwykle trudne, a samo leczenie alkoholowe wymaga wielu miesięcy a nawet lat.

Statystyki spożycia alkoholu w Polsce są bezlitosne. Na jednego Polaka przypada rocznie niemal 10 litrów czystego alkoholu. Pomimo prowadzonych kampanii antyalkoholowych, napoje alkoholowe nie tracą zainteresowania – wręcz przeciwnie. Przedstawianie coraz to nowych przykładów szkodliwości alkoholu na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka, a także status społeczny, nie odnosi pożądanych skutków. Pułapka alkoholizmu jest bardzo dobrze ukryta, a granica, której przekroczenie niesie dramatyczne skutki, bardzo niewyraźna.

Świadomość zagrożeń wynikających z alkoholizmu powinna iść w parze ze świadomością przyczyn popadania w tę straszną chorobę, których jest dość sporo. Najistotniejsze z nich zostały przytoczone i pokrótce opisane poniżej.

Alkoholizm

Skłonność do alkoholizmu

Od wielu lat naukowcy próbują ustalić, czy alkoholizm oraz skłonność do popadania w chorobę alkoholową ma swoje genetyczne podłoże. Póki co odpowiedzi są niejasne. Z biologicznym uwarunkowaniem, a co za tym idzie skłonnością do uzależnienia się od spożywania alkoholu są możliwości metabolizowania alkoholu. Ogranizm, który bez problemu radzi sobie z rozkładaniem alkoholu, a w konsekwencji „dzień po” nie musi borykać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami upojenia alkoholowego, będzie zdecydowanie bardziej podatny na uzależnienie. W organizmach, które trudniej metabolizują alkohol, przez co podczas jego spożywania dochodzi do zatrucia alkoholem (występują tak zwane „ciężkie kace”) na które składają się nudności, wymioty, inne perturbacje żołądkowe a przy tym bóle głowy, bóle mięśni i inne symptomy, z mniejszą chęcią będą sięgać po alkohol. Osoby, które gorzej trawią alkohol wykształcają w sobie coś na kształt systemu obronnego, co może nawet przerodzić się we wstręt do alkoholu. Metabolizm alkoholu może mieć więc bardzo duży wpływ na skłonność do alkoholizmu.

Presja otoczenia

Bardzo często zdarza się, iż pomimo oporów co do spożywania alkoholu występuje bardzo silna presja otoczenia. Naciski ze strony znajomych, współpracowników czy nawet rodziny mogą być tak intensywne, że nawet najmocniejsze postanowienia zostają złamane. Pomimo świadomości konsekwencji raczenia się alkoholem osoba ulega z uwagi na negatywny wpływ osób trzecich. Wykształcenie postawy asertywnej jest w tym wypadku bardzo ważne. Nie jest to natomiast tak łatwe jakby mogło się wydawać. Strach przed wykluczeniem, stratą znajomych, negatywnymi relacjami jest tak duży, że jednostka poddaje się w swojej walce. W takiej sytuacji wiele osób może wyjść zwycięsko kierując się zasadą umiaru. Są jednak przypadki, że będzie to początek okrutnej równi pochyłej i powolnego popadania w alkoholizm. Skrajnym przypadkiem ulegania presji otoczenia jest alkoholik poddawany terapii, niepijący, dla którego jeden tego typu krok może być krokiem w przepaść, z powrotem do dramatu picia.

Życie w patologicznej rodzinie

Jedną z przyczyn popadania w alkoholizm i to nierzadko na wczesnym etapie jego rozwoju, gdyż występującym nawet wśród dzieci i młodzieży, jest życie w patologicznej rodzinie. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której każdy człowiek wzrasta i uczy się zachowań społecznych. To ze środowiska rodzinnego wynoszone są podstawowe wartości. Zaburzenie funkcjonowania rodziny, a przy tym złe wzorce mogą prowadzić do ucieczki dzieci i młodzieży w przeróżne używki, w tym w alkohol. Trzeba jednak pamiętać, iż patologiczność rodziny może objawiać się w wielu wymiarach. Wychowując się w rodzinie, w której któryś z rodziców, rodzeństwa lub najbliższych krewnych jest alkoholikiem, może powodować powielanie negatywnego schematu. Przyczyną topienia swoich bólów w alkoholu jest również przemoc fizyczna, psychiczna czy seksualna. Jednakże niejednokrotnie patologia rodziny, a w konsekwencji popadanie w alkoholizm może być efektem zupełnie innych uwarunkowań.

Zimna wódka

Problemy rodzinne

Alkoholizm jest bardzo często efektem wielopoziomych problemów występujących w środowisku domowym. Rozpad więzi rodzinnych związanych z nieobecnością najbliższych, wzrastającym tempem życia i pogonią za dobrobytem kosztem relacji z bliskimi może doprowadzać do osamotnienia, niedowartościowania, przez co do sięgania po alkohol. Wielokrotnie nieumiejętność okazywania uczuć prowadząca do chłodu emocjonalnego bardzo negatywnie oddziałuje na dzieci i młodzież, którzy z uwagi na strach przed wyrażaniem własnych uczuć i emocji sięgają po używki, w tym alkohol. Bardzo niebezpieczną sytuacją powodującą problemy alkoholowe jest rozpad rodziny. Rozpad rodziny trzeba rozpatrywać zarówno jako ten związany ze śmiercią najbliższych, jak i w wyniku tak powszechnych współcześnie rozwodów. Powstające w takich przypadkach napięcia psychiczne mogą prowadzić do sięgania po alkohol, który pozornie na chwilę daje wytchnienie, jednakże w konsekwencji jest to bardzo niebezpieczna spirala. Najczęściej najbardziej poszkodowanymi w wyniku rozpadu rodziny są dzieci. W sytuacji rozwodu rosnąca nienawiść pomiędzy rodzicami nierzadko prowadzi do uprzedmiotowienia dziecka i traktowania go jako oręż w walce pomiędzy rodzicami. Nie trzeba wspominać o negatywnych skutkach, jakie takie działania odciskają na psychice dziecka lub nastolatka. Często w takich przypadkach dziecko nie radząc sobie z zastaną nową rzeczywistością ucieka w swój świat, często wpadając w negatywne towarzystwo, a przez to i w alkohol. Dziecko może czuć się wyobcowane również w pozornie normalnie wyglądającej rodzinie. Niezaspokajanie psychicznych potrzeb dziecka może mieć taki sam efekt jak rozwód rodziców. Szczególnie wśród młodzieży dojrzewającej.

Problemy w pracy

Praca zajmuje bardzo dużą część życia człowieka, przez co ma niemały wpływ na jego kształt. Nie chodzi tu tylko o sprawy związane z finansami. Różnorakiego rodzaju problemy w pracy bardzo często mogą być przyczyną uzależniania się od używek, tj. narkotyków czy alkoholu. Presja w miejscu pracy, nadmiar obowiązków, stres, negatywne relacje pomiędzy kadrą pracowniczą lub kadrą kierowniczą mogą dewastować psychikę człowieka, co często przenosi się na rodzinę i bliskich. Nie potrafiąc rozgraniczać życia zawodowego od osobistego, odczuwając ciągle negatywne skutki związane z miejscem pracy, człowiek szuka ukojenia w substancjach psychoaktywnych, do których należy alkohol.

Problemy finansowe

Innymi problemami, które związane są również z życiem rodzinnym, a które mogą prowadzić do sięgania po alkohol przez członków rodziny może być nagła zmiana statusu społecznego. Utrata pracy i pogorszenie się warunków finansowych rodzi wiele negatywnych uczuć, takie jak frustracja, bezsilność, odrzucenie. Bardzo łatwo w takim przypadku uciec w znieczulenie, które chwilowo daje alkohol. Jednakże uzależnienie się od alkoholu będzie powodowało kolejne straty finansowe. Jest to błędne koło, którego należy unikać.

Traumatyczne przeżycia

Negatywne doświadczenia związane ze śmiercią bliskich osób, doświadczenie choroby w rodzinie lub wśród przyjaciół, doświadczenie przemocy psychicznej, fizycznej czy seksualnej, uczestnictwo w wypadku… – przykładów traumatycznych przeczyć można mnożyć. Nieumiejętność radzenia sobie ze wstrząsem psychicznym bardzo często prowadzi do sięgania po używki. Trzeba jednak mieć świadomość, że alkohol pomaga jedynie na chwilę. W momencie odstawienia, traumy powracają ze zwielokrotnioną siłą, co może mieć jeszcze bardziej negatywne skutki. Dlatego też w przypadku doświadczenia traumy najlepszym wyjściem jest szukanie pomocy u specjalistów. Psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci skutecznie pomogą w radzeniu sobie z negatywnymi doświadczeniami. Alkohol nie jest wyjściem w doświadczeniu traumy, prowadzi do kolejnych wyniszczających doświadczeń, a leczenie alkoholizmu jest procesem niezwykle trudnym – ale możliwym!

Depresja i inne problemy psychiczne

Nierzadką przyczyną sięgania po alkohol i popadanie w alkoholizm jest borykanie się z przeróżnymi problemami psychicznymi, w tym z dotykającą coraz większą liczbę ludzi depresją. Poczucie beznadziei, osamotnienia, braku perspektyw budzi silną potrzebę ucieczki, poszukiwania szczęścia. Często wybieraną drogą jest właśnie alkohol, który powoduje powstanie kolejnego problemu – uzależnienia. Niejednokrotnie osoby leczące się psychiatrycznie, przyjmujące leki, sięgają po alkohol, co nie jest obojętne dla psychiki i powoduje jeszcze większe w niej spustoszenie. Depresja i inne zaburzenia psychiczne wymagają pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Dla każdego jest szansa na wyjście z problemów psychicznych. Trzeba tylko wybrać odpowiednią drogę.

Radzenie sobie z uzależnieniem od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest problemem, którego bardzo trudno się pozbyć. Odtrucie alkoholowe zajmuje sporo czasu i wymaga pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego. Mając świadomość problemu alkoholowego konieczne jest szybkie działanie. Bardzo dobrym krokiem jest poradnia alkoholowa. Psychologowie i terapeuci wyznaczą skuteczną ścieżkę wychodzenia z choroby. Leczenie alkoholizmu jest dziś bardzo skuteczne i umożliwia pełne wyjście z nałogu oraz rozpoczęcie nowego życia. Dodatkowo terapia uczy asertywności, mechanizmów obronnych. Trudnym etapem leczenia jest odwyk alkoholowy, na który składa się odtruwanie alkoholowe. Jednakże po przejściu tego etapu człowiek znajduje się już na prostej drodze do poradzenia sobie z problemem. Alkohol – tak powszechny – dla wielu staje się najstraszniejszym koszmarem. Świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu oraz przyczyn popadania w chorobę alkoholową to nie wszystko. Ważne jest skuteczne działanie zapobiegawcze, a w przypadku popadnięcia w alkoholizm szybkie leczenie. Wyjście z nałogu jest możliwe. Wystarczy tylko oddać się opiece specjalistów i w pełni im zaufać.

Pijaki na ulicy