Dlaczego alkohol uzależnia?

Zadzwoń teraz Zadzwoń: 503 126 416

Dzwonisz

Powiedz gdzie jesteś i co się dzieje

Przyjeżdża lekarz

Ten, którego zlokalizujemy najbliżej Ciebie

Pomagamy

Skutecznie i profesjonalnie

Uzależnienie od alkoholu definiuje się jako zaburzenie psychiczne, które objawia się koncentracją na spożywaniu tej używki. Nieodłącznym symptomem jest też nawracająca albo stała potrzeba picia. Choroba alkoholowa to również szereg czysto somatycznych dolegliwości, poważnych schorzeń, które mogą doprowadzić nawet do zgonu. Mitem jest teza, jakoby alkohol był problemem tzw. marginesu. Status majątkowy, wykształcenie, wiek czy płeć nie stanowią ochrony przed nałogiem, dlatego warto wiedzieć jak najwięcej o tym, jak i dlaczego alkohol „wciąga” oraz o walce z uzależnieniem.

Pijemy coraz więcej…

Statystyki są zatrważające, oficjalnie według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w Polsce jest nawet 900 tys. uzależnionych. Co gorsza co roku przybywa ok. 300 tys. zarejestrowanych osób z tym problemem. Szacuje się, że szkodliwie alkohol pije nawet ok. 3 mln Polaków.

Uzależnienie od piwa
Alkohol w pubie

Alkohol – groźny dla zdrowia i psychiki

W kontekście powyższych danych warto zastanowić się nad tym dlaczego alkohol uzależnia i wiedzieć, jak łatwo i niepostrzeżenie można wpaść w szpony nałogu. Tym bardziej, że alkohol degeneruje nie tylko życie osoby uzależnionej, ale także jej rodziny, najbliższego otoczenia, współpracowników itp. Jest to tym bardziej groźny wróg, że uzależnia kompleksowo – psychicznie oraz fizycznie. Alkoholik odczuwa przymus, nad którym nie ma kontroli – musi się napić, aby zredukować nieprzyjemne odczucia, lęki, „poprawić” nastrój. Fizyczną reakcją jest najpierw tolerancja (konieczność zwiększania dawki alkoholu, tak by zadziałała), a potem pojawiają się objawy abstynencyjne.

Dlaczego alkohol tak skutecznie uzależnia?

Naukowcy wciąż badają mechanizm powstawania uzależnienia. Na dłuższą metę alkohol wywołuje zależność typu etanolowo – barbiturowego. Tłumacząc to na zrozumiały język, chodzi o działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy i objawy abstynencyjne, kiedy go brakuje. Z kolei wyniki badania opublikowane w “Science Translational Medicine”, mówią o tym, że alkohol uwalnia endorfiny odpowiedzialne za poczucie zadowolenia i bycia nagradzanym. Picie doprowadza do zmian w mózgu, które sprawiają, ze alkoholik odczuwa spożywanie alkoholu o wiele intensywniej – przyjemniej, zaś odstawienie jest cierpieniem psychicznym, emocjonalnym i fizycznym

Szeroki kontekst alkoholizmu

Uzależnienie od alkoholu ma podłoże psychologiczne, biologiczne i społeczne. Biologiczny aspekt to wspomniany wcześniej próg tolerancji, który dość szybko rośnie. Oznacza to, że trzeba wypijać coraz więcej albo mocniejsze trunki, aby osiągnąć ów stan zadowolenia, satysfakcji, zapomnieć o lękach i kłopotach.

Psychologiczne podłoże uzależnienia to przekonanie, iż alkohol jest sposobem na poradzenie sobie ze stresem, niepowodzeniami, brakiem pewności siebie. Dla osoby uzależnionej picie wiąże się z korzyściami i nagradzaniem, przynajmniej tak to odczuwa wraz z każdym wypitym kieliszkiem.

Jest to swoiste błędne koło, ponieważ problemy rodzinne, finansowe, brak pracy i perspektyw nie znikną, a wręcz przeciwnie – nasilą się i staną się „motywacją” do dalszego picia.

Aspekt społeczny można rozpatrywać ze względu na stosunek do picia w naszym kraju oraz specyficzne podejście do osób uzależnionych. Z jednej strony mamy przyzwolenie, a czasem wręcz przymus picia (spotkania towarzyskie, zawodowe).

Gorzej oceniany jest abstynent niż osoba, pijana. Z drugiej strony przymykamy, jako społeczeństwo, oczy na nadużywanie alkoholu, a bywamy bezlitośni wobec tych, którzy decydują się na „coming out” i chcą walczyć z uzależnieniem.

Alkohol a presja społeczna - spotkania
Uzależnienie od alkoholu

Jak szybko można się uzależnić?

Oczywiście jest to indywidualna kwestia. Zdecydowanie szybciej i bardziej trwale uzależniają się kobiety, które są również bardziej wrażliwe na niszczące działanie używki. Niestety łatwo i szybko uzależnią się także młodzi ludzi, co jest poważnym problemem, ponieważ stale obniża się wiek inicjacji alkoholowej.

Badania wykazują, że:

  • picie między 20 – 25 rokiem życia może uzależnić w ciągu kilku lat,
  • po 25 roku życia nałóg może rozwijać się nawet kilkanaście lat,
  • picie nastolatków to realne zagrożenie uzależnienia już po kilku miesiącach.

Jak widać jest to ogromny problem i zagrożenie. Warto zatem zachować ostrożność i zapamiętać, że o uzależnieniu można mówić gdy:

  • pije się ok. 0,5 litra mocnego alkoholu (lub odpowiednika) dla osiągnięcia „stanu zadowolenia”,
  • weekend jest wykorzystywany na picie dużych ilości alkoholu,
  • pojawiają się co najmniej dwudniowe ciągi picia