Odtrucia od alkoholu i wszywanie esperalu warszawa

Kim jest alkoholik?

Alkoholizm to jedna z tych chorób, które często dotykają nasze społeczeństwo. Widok osoby, która pije, nie ma pracy, wyłudza pieniądze na alkohol i jest wyniszczona fizycznie, jest codziennością dla tysięcy rodzin.

Zwykle jednak tylko osoby zajmujące się problemem alkoholizmu zawodowo, zdają sobie sprawę, że alkoholikiem nie tylko jest osoba, która została przez nałóg wyniszczona, nie ma pracy czy rodziny, ale także taka, która wykonuje nobliwy zawód i żyje w wysokim standardzie. Degradacja fizyczna, psychiczna czy materialna to ostatni etap alkoholowej choroby.

Choroby, która bywa śmiertelna, a której początki często wydają się niewinne, bagatelizowane i niezauważone przez chorego.

Typowy alkoholik w Polsce – kim jest?

Alkoholik to po prostu osoba uzależniona od alkoholu. Jednak etapów uzależnienia jest naprawdę wiele. To choroba niezwykle demokratyczna, taka, która dotyka obie płci, przedstawicieli wszystkich zawodów, osoby w różnym wieku i o różnych światopoglądach. To dlatego alkoholikiem może być osoba bezdomna, robotnik, ale też lekarz czy ksiądz.

Alkoholikiem może być osoba, która straciła pracę, rodzinę i nie widzi sensu życia, ale też taka, która robi karierę, świetnie się ubiera, wychowuje gromadkę dzieci i dwa razy do roku wyjeżdża na drogie, zagraniczne wakacje.

Alkoholizm to nie tylko ostateczny etap, kiedy chory nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Jego diagnoza powinna odbyć się znacznie wcześniej, zanim dojdzie do kompletnej degradacji.

Alkoholicy

Jak sprawdzić, czy jest się alkoholikiem?

Alkoholismus chronicus to pojęcie, które zostało wprowadzone do świata nauki przez Magnusa Hussa, szwedzkiego lekarza już w połowie XIX wieku. Określił tym mianem chorobę, która jest konsekwencją nadużywania alkoholu.

Uzależnienie oznacza, że spożywa się substancję, która powoduje negatywne konsekwencje, zarówno gdy chodzi o zdrowie, jak i kondycję społeczną i dotyka nie tylko samą osobę pijącą, ale także jego najbliższych.

Od 1956 roku alkoholizm znajduje się na liście WHO jako choroba śmiertelna. Zanim jednak doprowadzi do śmierci, niszczy człowieka, prowadząc do zrujnowania więzi rodzinnych, dezorganizacji codziennego życia, powoduje choroby narządów wewnętrznych i zaburza odbiór otaczającej rzeczywistości.

Szukanie pomocy i powstrzymywanie się od sięgania po alkohol jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym wsparcia rodziny, ale także wewnętrznego samozaparcia, które wiąże się z przyznaniem się do choroby.

Nad wieloma osobami, które wydają się zupełnie dobrze dawać radę, a wręcz cieszą się uznaniem i sukcesami, alkohol ma ogromną władzę: towarzyszy podczas imprez, weekendów, urlopów, ale także po pracy, kiedy pojawia się potrzeba relaksu i odreagowania stresu.

Codzienne wypijanie małej ilości alkoholu to bardzo częsta przyczyna tej choroby. Warto więc zadać sobie pytania, które mogą zmotywować do szukania pomocy i postawienia medycznej diagnozy dotyczącej być może, alkoholizmu.

Jeśli odpowiedź “tak” pojawiła się, warto zwrócić się o pomoc w poradni odwykowej. Rozmowa ze specjalistą, który może skierować na terapię, leczenie odwykowe, a nawet wszycie esperalu, może być pierwszym krokiem do walki z chorobą.

Alkoholik autostrada

Jak postępować z alkoholikiem?

Alkoholizm jest chorobą, która silnie wpływa na całe otoczenie chorego: na bliskich, znajomych, kolegów z pracy. Zwłaszcza w związku z partnerem często prowadzi do współuzależnienia.

Zdarza się, że rodzina cierpi nie tylko materialnie przez to, że ktoś bliski nadużywa alkoholu, ale także fizycznie, kiedy alkoholik ma skłonności do przemocy. Nierzadkie jest też zachowanie, które wspomaga chorego w piciu: partner ukrywa chorobę przed światem zewnętrznym alkoholika, tłumaczy go z nałogu, pomaga mu ominąć ewentualne konsekwencje.

Terapeuci, osoby, które pracują z alkoholikami w ośrodkach, szpitalach, czy poradniach anonimowych alkoholików radzą, by nie kontrolować osoby pijącej, gdyż jest to niemożliwe i może doprowadzić do uczucia wyczerpania, do problemów emocjonalnych, a nawet zdrowotnych. Kontrolowanie może też pogłębić chęć sięgania po alkohol przez osobę uzależnioną. Nie warto też brać odpowiedzialności za zachowania alkoholika. Nie można ich tłumaczyć przed znajomymi czy pracodawcami, odciążać podczas codziennych obowiązków i zaprzeczać chorobie.

Warto natomiast mówić osobie uzależnionej o tym, że jest chora i że powinna szukać profesjonalnej pomocy, a także wspierać wszelkie przejawy chęci do wyjścia z choroby. Nie chodzi o wyręczanie, ale o konsekwentne dostarczanie wsparcia w walce z chorobą. Jeśli alkoholik zostanie złapany na jeździe samochodem pod wpływem, nie warto pomagać mu w unikaniu konsekwencji takiego zachowania.

Nie można także pożyczać alkoholikowi pieniędzy, bo pewne jest, że zostaną one spożytkowane w niewłaściwy sposób. Trzeba wypracować w sobie zdecydowanie i postawę konsekwentną, taką, która sprawi, że osoba uzależniona będzie czuła respekt i zacznie szanować nasze decyzje.

Nie bez znaczenia jest także zadbanie o siebie, swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Zamknięcie się w domu z alkoholikiem tylko pogłębia problem. Posiadanie własnych znajomych, pasji, własnego życia pozwalają na zachowanie równowagi i ograniczają niebezpieczeństwo zachorowania na depresję, nerwicę lub popadanie w skrajne emocje. Trzeba też zadbać o rodzinę, przede wszystkim o dzieci. One często nie radzą sobie z sytuacją, kiedy jeden rodzic zbyt często sięga po alkohol, nawet jeśli w domu nie dochodzi do przemocy fizycznej.

Kiedy alkoholik zdecyduje się na podjęcie leczenia, warto okazać mu wsparcie przez eliminację alkoholu z domu, unikanie sięgania po alkohol, udział w terapii, jeśli psychoterapeuta sugeruje wspólne spotkania.

Leczenie alkoholika – przydatne informacje

Każda terapia powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb chorego. Najlepiej jest, kiedy alkoholik ma dużą motywację do zerwania z nałogiem, kiedy jest jeszcze w dobrym stanie fizycznym oraz psychicznym i sam zgłasza się do ośrodka, by podjąć leczenie.

Podstawą jest wtedy psychoterapia. To niezwykle praca ciężka, żmudna i długotrwała, mająca doprowadzić do trwałych zmian w psychice chorego. Zmiany dotyczą postaw, zachowań, przyzwyczajeń, relacji z rodziną, znajomymi, z otoczeniem, czasami z dorosłymi już dziećmi.

Psychoterapia to zwykle spotkania sam na sam z terapeutą, ale także terapia grupowa, zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i poza szpitalnych. Żeby terapia była skuteczna, pacjent powinien wykazywać się zaangażowaniem, utrzymywać abstynencję, traktować terapię i wyjście z choroby jako priorytet. Niezbędne jest regularne uczestniczenie w zajęciach i poczucie odpowiedzialności.

W wielu przypadkach, kiedy występuje już u pacjenta alkoholowy zespół abstynencyjny, niezbędne może okazać się leczenie w warunkach szpitalnych na oddziale detoksykacyjnym, psychiatrycznym lub neurologicznym albo w specjalistycznym ośrodku dla osób uzależnionych.

Innymi stanami, które zmuszają pacjenta do leczenia w szpitalu, są: głęboka depresja, halucynoza alkoholowa, napady drgawkowe, stany padaczkowe.

Pomocnicze w leczeniu alkoholizmu może być zastosowanie środków farmakologicznych. Preparaty mogą być podawane w formie doustnej, ale stosowane są także wszywki alkoholowe (esperal). Taka metoda nie leczy samego uzależnienia od alkoholu, ale skutecznie powstrzymuje od picia i ułatwia podjęcie terapii.

Alkoholik na moście