Detoksykacja

Odtrucie organizmu i usunięcie fizjologicznej potrzeby brania

Diagnoza

Trafna ocena stanu pacjenta i planowanie leczenia (blokery)

Terapia

Psychoterapia, wsparcie, pomoc psychologiczna, terapia rodzin

Detoks narkotykowy

Detoks narkotykowy to oczyszczenie organizmu z toksycznych substancji. Często jest to konieczny do podjęcia krok w celu poprawy funkcjonowania, powrotu do normalności i uratowania życia. Celem tego procesu medycznego jest złagodzenie skutków pojawiających się po odstawieniu narkotyków, uzupełnienie poziomu płynów, witamin i soli mineralnych w organizmie wyniszczonym przez toksyny. Odtruwanie organizmu z narkotyków jest pierwszym krokiem do normalnego życia. Daje pacjentowi szansę na to, aby mógł podjąć dalsze leczenie, a tym samym wrócić do codziennego życia. Proces, jakim jest detoks narkotykowy, jest ściśle powiązany z rodzajem substancji przyjmowanej przez osobą uzależnioną i wprowadza różnice nie tylko w sposobie prowadzenia odtrucia, ale również w jego czasie.

Detoks to pierwszy etap kompleksowego leczenia

W procesie leczenia uzależnienia pierwszym krokiem jest usunięcie fizjologicznej potrzeby brania narkotyku, który został wkomponowany w metabolizm organizmu. Fizyczna zależność ujawnia się w odczuwalnym somatycznie przymusie brania, określanym jako zespół abstynencyjny, któremu towarzyszą przykre, a czasem bardzo groźne dla zdrowia skutki odstawienia substancji. Toksyny pochodzące z narkotyków muszą być usuwane z organizmu powoli, dlatego skuteczny detoks nie może trwać jeden czy dwa dni. Szybkie odtrucie nie tylko nie przyniesie oczekiwanych efektów, ale może okazać się niebezpieczne dla zdrowia pacjenta.

Zespół abstynencyjny wywołany heroiną

Związki zawarte w opiatach trafiają do krwioobiegu, a organizm przyzwyczaja się do nich. Gdy ich zabraknie, następuje zmiana w procesach metabolicznych a to powoduje szereg nieprzyjemnychobjawów fizycznych i psychicznych określanych mianem zespołu abstynencyjnego.
Objawy, które występują najczęściej:

 • pragnienie (głód narkotyku)
 • bóle i skurcze mięśniowe
 • bóle stawowe i kostne
 • bóle brzucha i skurcze żołądka
 • rozszerzenie źrenic i światłowstręt
 • łzawienie, wysięk z nosa, ziewanie i piloerekcja (tzw. gęsia skórka)
 • pocenie się oraz naprzemienne odczuwanie gorąca i zimna
 • nudności lub wymioty, biegunki
 • zaburzenia w rytmie snu
 • rozdrażnienie, nerwowość
 • jadłowstręt
3-10 dni

trwa proces odtruwania

po 8-12 h

pierwsze objawy odstawienia

3-4 dzień

nasilenie objawów

Najczęściej po kilku lub kilkunastu dniach abstynencji następuje odtrucie organizmu oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania bez substancji psychoaktywnej. W celu złagodzenia objawów głodu po odstawieniu narkotyków podawane są odpowiednie środki farmakologiczne. Ten etap detoksykacji przebiega pod nadzorem naszych lekarzy, którzy są specjalistami w leczeniu uzależnień.

Postępowanie w leczeniu zespołu abstynencyjnego wywołanego heroiną zależy od nasilenia objawów. Odwodnienie wymaga dożylnego podawania płynów, a domięśniowo podaje się witaminy. W celu złagodzenia objawów zespołu odstawienia, a także z uwagi na duży niepokój i bezsenność konieczne jest podawanie środków uspokajających. Po oczyszczeniu pacjenta z resztek heroiny nakłaniamy go do bezwzględnej konieczności przyjmowania blokerów (naltrexonu). Receptę pozwalającą zdobyć blokery wystawia odtruwający lekarz.

Jeśli pacjent zakończy terapię na tej fazie leczenia, to istnieje bardzo duże ryzyko, że powróci do nałogu, ponieważ nie będzie w stanie poradzić sobie z głębokim i trudniejszym do pokonania uzależnieniem psychicznym.

Kokaina
Amfetamina

Należy pamiętać, że jedynie substancje zaliczane do opiatów (m.in. heroina) prowadzą do uzależnienia psychofizycznego. Pozostałe narkotyki uzależniają psychicznie, przez co człowiek w sytuacji braku środka odurzającego doświadcza nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, a to wzmaga odczucie wewnętrznego napięcia, które chce rozładować za pomocą narkotyku.

W przypadku leczenia zespołu abstynencyjnego od kokainy i amfetaminy należy brać pod uwagę możliwość zaburzeń depresyjnych. Detoksykacja organizmu może być wtedy wspomagana lekami przeciwdepresyjnymi. Inne objawy, które mogą się pojawić w przypadku odstawienia środków stymulujących to: nadmierna senność, koszmary nocne, zmęczenie, spowolnienie psychoruchowe.

Zażywanie narkotyków najczęściej łączy się z jakimś wcześniejszym problemem lub niedojrzałością. Możliwe, że narkotyk pozwalał na wyzwolenie się z pewnych kompleksów albo na zapomnienie o przeżywanych trudnościach. Mógł być też efektem poszukiwania towarzystwa, akceptacji czy braku asertywności. Terapia w pewnym sensie pomaga zlikwidować pragnienie brania narkotyku, jednak dawne problemy pozostają, zatem istnieje znaczne prawdopodobieństwo powrotu do poprzednich sposobów radzenia sobie z trudnościami. Po zakończonej terapii bardzo ważne jest dbanie o rozwój emocjonalny i społeczny.

Psychoterapia

Detoks niweluje tylko skutki uzależnienia fizycznego, natomiast psychoterapia jest niezbędna w celu poradzenia sobie ze skutkami psychicznego i społecznego uzależnienia. Działania terapeutyczne opierają się na rzetelnej diagnozie, biorą pod uwagę nie tylko rodzaj środków psychoaktywnych, ale również częstotliwość i wielkość dawek, czas trwania uzależnienia, wiek pacjenta, obecny stan zdrowia. Celem psychoterapii jest nie tylko motywowanie uzależnionego do podjęcia życia bez narkotyku, ale przede wszystkim stymulowanie rozwoju pacjenta w kierunku uwolnienia się od substancji toksycznych. Pacjent w ten sposób nabywa umiejętności radzenia sobie z problemami leżącymi u podłoża uzależnienia.

Dowiedz się więcej
Nie czekaj aż będzie za późno Zadzwoń teraz Zadzwoń: 22 671 15 79